baby

 

 

Home
Zwangerschapsyoga
Zwangerschapsmassage
Babymassage
Cursus op maat
Agenda
Draagdoeken
Veelgestelde vragen
Contact
Links
Algemene voorwaarden

 

logo Baby Interactielogo Baby Interactie

Baby Interactie

voor Zwangerschapsyoga
en Babymassage

Algemene voorwaarden Baby Interactie

Algemeen

 • Baby Interactie verleent geen medische massages, alleen massages ter ontspanning.
 • Ook worden er géén erotische massages gegeven. Aanvraag hiervan tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld.
 • Baby Interactie behoudt het recht voor een cursist of cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.
 • Indien door redenen van overmacht aan de kant van Baby Interactie de cursus geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, is Baby Interactie gerechtigd de cursus te verschuiven, de locatie te wijzigen alsook om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder restitutie van een evenredig deel van de cursusprijs.
 • Deelname aan een cursus is geheel voor eigen risico. Noch Baby Interactie, noch de betreffende cursusleidster, kan aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens een cursus.

Cursus Babymassage

 • Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.
 • Inschrijving volgt na ontvangst cursusgeld op bankrekeningnummer 102.650.543 t.a.v. G.A.Pigge-Stoffers te Assen. Betaling is tevens garantie voor een plek in de cursus.
 • Annulering door overmacht is mogelijk, dit dient aangetoond te worden. De cursist kan dan een nieuwe cursusdatum, mits voldoende plaats, vaststellen. Het betaalde cursusgeld dient als inschrijving voor de nieuwe datum.
 • Ontbinding van inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot twee weken voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld zal dan binnen 14 dagen op het rekeningnummer van de cursist teruggestort worden onder inhouding van 30% voor gemaakte kosten.
 • Bij ontbinding binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt gen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens bij het voortijdig beëindigen van de cursus.
 • Restitutie van het lesgeld voor gemiste lessen of het inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Indien blijkt dat het niet verstandig is de cursus voort te zetten ten behoeve van de baby of het kind, zal in overeenstemming een privé les worden aangeboden. Echter restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

Zwangerschapsyoga

 • Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd,
 • Inschrijving volgt na ontvangst van de betaling van de instroomles op bankrekeningnummer 102.650.543 t.a.v. G.A. Pigge-Stoffers te Assen. Betaling is tevens garantie voor een plek in de cursus.
 • Besluit men door te gaan met de zwangerschapsyoga dan wordt tenminste 1 strippenkaart voor 6 lessen afgenomen.
 • Ontbinding van inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot twee weken voor aanvang van de cursus. Het betaalde geld voor de instroomles zal dan binnen 14 dagen op het rekeningnummer van de cursist teruggestort worden.
 • Restitutie van het lesgeld voor gemiste lessen of het inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.